logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 16. 3. 2021

Program zasedání Akademického senátu FAMU 16. 3. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne v úterý 16. března 2021 od 18h formou on-line videokonference.

Na programu zasedání budou následující body:

1. Volba nového předsednictva AS FAMU
2. Schvalování podmínek přijímacího řízení do DSP (doktorský studijní program)
3. Změna termínu přijímacích řízení KZ a HD
4. Jmenování nových členů umělecké rady
5. Jmenování člena disciplinární komise na návrh Děkanky
6. Nominace kandidáta do rady vysokých škol
7. Podnět vedoucích kateder k situaci okolo výběrového řízení na KK
8. Různé

Materiály
MATERIÁLY K BODU 7. ZDE

9. březen 2021

.
.