logo FAMU
Vyhlášení přijímacího řízení do doktorského studia FAMU

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorského studia FAMU

Senát FAMU schválil dne 30. března 2021 znění podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu Výzkum a teorie audiovize. Jedná se o čtyřletý prezenční vědecko-výzkumný doktorský studijní program zaměřený na teoretické a historické bádání spjaté s oblastmi filmu, televize, fotografie, nových médií, počítačových her a dalších audiovizuálních médií. Podávání přihlášek bude otevřeno od 1. května do 31. května. Kompletní text podmínek přijímacího řízení viz příloha.

Podmínky přijímacího řízení DSP 2021

31. březen 2021

.
.