logo FAMU
Vyhlášení soutěže o studentskou koncepci FAMUFEST 2022

Vyhlášení soutěže o studentskou koncepci FAMUFEST 2022

Děkanka a vedoucí Katedry produkce FAMU vyhlašují interní soutěž na koncepci FAMUFESTu pro rok 2022.

Soutěž je otevřena všem studentům FAMU, přičemž podmínkou je, aby realizace probíhala ve spolupráci s 2. ročníkem katedry produkce (v akademickém roce 2021/2022). Realizace FAMUFESTu 2022 je podmíněna datem konání na jaře 2022. Výběr místa konání je v gesci organizačního týmu vítězné koncepce.

Návrh koncepce FAMUFESTu 2022 v souladu se  Statutem FAMUFESTu (viz článek 2.7), doplněný o shrnutí koncepce v anglickém jazyce o maximálním rozsahu 1 NS, předkládejte paní Mgr. Kristýně Šperkové, a to nejpozději do 30. 7. 2021 do 12:00. Podklady musí být odevzdány v elektronické podobě (zasílejte na adresu kristyna.sperkova@famu.cz).

Dne 5. 8. 2021 pak proběhne slyšení všech předkladatelů projektů před FAMUFEST komisí. Komise bude zasedat ve složení: děkanka FAMU Andrea Slováková, metodička pro vědu a výzkum Silvie Demartini, člen AS FAMU, vedoucí KP Karla Stojáková a pedagogové Karel Och a Kryštof Mucha, kteří v zimním semestru realizují předmět FAMUFEST na Katedře produkce FAMU a povedou studenty 2. ročníku KP a případné další členy týmu z jiných kateder ke zdárné realizaci festivalu. Koncepce, které budou v souladu se Statutem FAMUFESTu a z něj vyplývajícími podmínkami zdárné realizace, a budou v právních a ekonomických otázkách v souladu se zákony ČR a vnitřními předpisy FAMU, budou nominovány FAMUFEST komisí do celoškolní soutěže, která proběhne formou online hlasování, v němž se bude moci do volby zapojit každá členka a každý člen Akademické obce FAMU, a to v termínu 6. – 13. 8. 2021. V závěrečné fázi bude koncept s nejvyšším počtem hlasů jmenován vítězem a vítezný tým začne ihned po vyhlášení výsledků pracovat na grantových žádostech pro získání finanční podpory nadcházejícího ročníku.

Rozhodnutí o vítězi koncepce bude oznámeno dne 16. 8. 2021 na webových stránkách FAMU: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/aktuality/.

V Praze dne 30.6.2021

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

MgA. Karla Stojáková
Vedoucí Katedry produkce FAMU

30. červen 2021

.
.