logo FAMU
Výběrové řízení na pozici pedagog / pedagožka pro CDM na FAMU International

Výběrové řízení na pozici pedagog / pedagožka pro CDM na FAMU International

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru FAMU International – pedagog/pedagožka pro Cinema and Digital Media-Directing.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka praktických aspektů režijní práce v dílně v anglickém jazyce;
 • scenáristické a režijní vedení závěrečných filmů magisterského programu;
 • zpracování posudků závěrečných prací;
 • výuka filmové řeči;
 • aktivní účast na pitchinzích, klauzurách a státních zkouškách;

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání uměleckého anebo uměnovědného zaměření / nebo odpovídající umělecká praxe v oboru audiovize;
 • pedagogická praxe;
 • vynikající znalost anglického jazyka slovem a písmem;
 • kulturní rozhled a znalost současné světové kinematografie;

Nástup: prosinec 2021

Pracovní úvazek:  0,5

platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • motivační dopis;
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 3 – 6 normostran;
 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail;
 • strukturovaný životopis;
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 14. 11. 2021 elektronicky na e‑mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog FAMU International. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít zde.  

Jelikož se jedná o pozici výuky v anglickém jazyce, bude výběrové řízení vedeno primárně v anglickém jazyce.

V Praze dne 15. 10. 2021                                 
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

15. říjen 2021

.
.