logo FAMU
Dům zahraniční spolupráce: studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

Dům zahraniční spolupráce: studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

Na webu DZS naleznete aktuální informace týkající se nabídky studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v přehledném katalogu, o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. Letošní nabídka se týká pobytů s plánovanou realizací v akademickém roce 2022/2023. Novou publikaci si stáhněte na webu DZS.
 
Uměleckých oborů se týkají například: 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro umělecké obory
 

DAAD nabízí stipendia na postgraduální pobyty v oborech výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film. Stipendia jsou poskytována na 10 až 24 měsíců, měsíční příspěvek je 861 EUR. Počet stipendijních míst není stanoven.

Termín pro podání žádosti je 30. listopadu 2021.

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD a ve většině případů paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.

Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Vláda švýcarské konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

10. listopad 2021

.
.