logo FAMU
Záznam přednášky organizace Trans*parent

Záznam přednášky organizace Trans*parent

2. listopadu 2021 se na fakultě uskutečnil workshop, který připravila ombudsmanka FAMU Klára Laurenčíková ve spolupráci s organizací Trans*parent zaměřující se na podporu a prosazování práv transgender osob v České republice. Tématem byly transgender identity a začlenění trans a nebinárních lidí do školního kolektivu. Pozornost byla věnována základní terminologii, procesu tranzice, coming outu ve škole a doporučením pro komunikaci s trans a nebinárními lidmi.

Záznam přednáškové části naleznete zde.

18. listopad 2021

.
.