logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 20. 1. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 20. 1. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 20. ledna 2022 od 18:00 online na tomto odkazu.

Návrh programu:

1. Volby do AS FAMU - praktická příprava
2. Právní aspekty volby ombudsman/ky
3. Výsledek výběrového řízení na vedoucího CAS
4. Zpráva o vnějším hodnocení NAÚ
5. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
6. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
7. Různé:
- Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
- Kultura jednání senátorů

Přílohy k jednání naleznete zde.

13. leden 2022

.
.