logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 21. 3. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 21. 3. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 21. března od 19:00 online na tomto odkazu.

Program zasedání:

1 Projednání Akreditačního spisu Scénáristika a dramaturgie
2 Projednání Akreditačního spisu Filmová režie
3 Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
4 Jmenování studentského zástupce do Komise pro vnitřní hodnocení
5 Pozice právníka na AMU
6 Různé
 

Přílohy k jednání naleznete zde.

14. březen 2022

.
.