logo FAMU
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU DNE 24. 5. 2022

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU DNE 24. 5. 2022

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 24. 5. 2022 od 10:00 v zasedací místnosti rektorátu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU 
24. května 2022 v 10:00 hod.  
 
1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 5. 5. 2022 
3.    Nominace členů RVH pro další funkční období  
4.    Prosba o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů akademické samosprávy na fakultě 
       (MgA. Martin Blažíček, PhD.) 
5.    Různé  
 

Odkaz na připojení k zasedání v prostředí MS Teams zde:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

Pomocí tohoto linku budou mít na zasedání AS AMU přístup členové a členky akademické obce AMU pouze ze školního účtu AMU. 

 

 

20. květen 2022

.
.