logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 22. 9. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 22. 9. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. od 14:00 hybridně na FAMU v učebně U1 a online na tomto odkazu.

Návrh programu:
01 Schválení podmínek přijímacích řízení do studijních programů v angličitně
02 Projednání jmenování vedoucího Katedry fotografie
03 Projednání nové proděkanky pro studijní záležitosti
04 Zpráva vedoucí katedry Famu International
05 Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
06 Dopis "Vyjádření nedůvěry současnému vedení" a odpověď vedení FAMU
07 Vyjádření studentů FAMU k současné situaci ohledně mailových konverzací
08 Iniciativa Nemusíš to vydržet
09 Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
10 Různé

Přílohy k zasedání: https://drive.google.com/drive/folders/1L6PN2nFi_aXrMyOQV-tzHhHBxyGgffiR

9. září 2022

.
.