logo FAMU
Memorandum o spolupráci v oblasti výuky vývoje videoher mezi FAMU a MFF UK

Memorandum o spolupráci v oblasti výuky vývoje videoher mezi FAMU a MFF UK

Dnes se koná největší tuzemská konference herních vývojářů GDS, kde děkanka FAMU Andrea Slováková podepíše s děkanem MFF UK Mirkem Rokytou memorandum o spolupráci v oblasti výuky vývoje videoher mezi FAMU a MFF UK. Přítomen je rovněž vedoucí Katedry herního designu FAMU Andrej Sýkora, předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák a konference se účastní i první a druhý ročník našeho studijního programu Herní design. Jde o významný moment v oblasti českého herního vývoje, neboť se úzké spolupráci ve vzdělávání, výzkumu i inovacích v oblasti vývoje počítačových her spojují dvě významné instituce a propojují takto svoje know-how, osobnosti i tuzemské a zahraniční kontakty. 

FAMU jako umělecká škola profiluje svůj studijní obor zcela jinak než MFF – obě specializace se však vzájemně potřebují a v profesním životě se budou potkávat. Tak jako v rámci FAMU herní design spolupracuje například s katedrami zvuku, animace či produkce, má velký smysl toto meziškolní propojení a věřím, že bude reálným praktickým obohacením studujících z obou škol,“ říká děkanka FAMU Andrea Slováková.

V memorandu k.j. stojí: „Herní vývoj je ze své podstaty interdisciplinární obor a každý z účastníku se specializuje na jinou jeho část – MFF UK na technické aspekty vývoje a FAMU na herní design. Účelem budoucí spolupráce je propojit tyto specializace a umožnit tak komplexní přípravu studentů a interdisciplinární výzkumné projekty.

"Už studující loňského prvního ročníku měli možnost na společném předmětu 'Vývoj počítačových her' spolupracovat se studujícími MFF UK a vytvořit několik skvělých herních prototypů. Jsem rád, že obě instituce takto potvrzují zájem o další rozšiřování této spolupráce a těším se na to, co se nám podaří připravit v následujících letech," komentuje spolupráci vedoucí katedry herního designu Andrej Sýkora.

23. září 2022

.
.