logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 20. 10. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 20. 10. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. od 10:00 hybridně na FAMU v učebně U4 a online na tomto odkazu.

Návrh programu:

01 Změny ve studijních plánech
02 Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
03 Dopis "Vyjádření nedůvěry současnému vedení" a odpověď vedení FAMU
04 Vyjádření studentů FAMU k současné situaci ohledně mailových konverzací
05 Iniciativa Nemusíš to vydržet
06 Zpráva vedoucí katedry FAMU International
07 Aktualizace řádu výběrových řízení
08 Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
09 Podnět L. Greinera „Odebrané odměny“
10 Zpráva o čerpání A+K, střednědobý výhled AMU a stav fondů FAMU
11 Různé

Přílohy k zasedání: https://drive.google.com/drive/folders/1d4kdXhHf4PEddn3YgnP9oDVniX0MbFdn?usp=sharing

26. září 2022

.
.