logo FAMU
Doktorandská konference Teritoria umění se blíží (10.-11. 11. 2022)

Doktorandská konference Teritoria umění se blíží (10.-11. 11. 2022)

Od 10. do 11. listopadu 2022 se bude konat 9. ročník Odborné konference doktorandů a doktorandek uměleckých oborů Teritoria umění, kterou organizuje Centrum pro doktorská studia (CDS) AMU. Své projekty budou letos prezentovat doktorandi*ky DAMU, HAMU, FAMU, JAMU, UMPRUM a Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design z Wrocławi.

Tématem konference je umělecký výzkum, kterému bude věnovaný doprovodný program. Pozvání přijal Michael Schwab, šéfredaktor odborného časopisu Journal of Artistic Research (JAR). Jeho příspěvek Artistic Research: Making a Case doplní druhý den konference příspěvek Terezy Stehlíkové zaměřený na Metody uměleckého výzkumu. Svůj výzkum věnovaný průkopnicím elektronické hudby bude v rámci doprovodného programu prezentovat Sara Patrícia Da Silva Pinheiro (FAMU) a o principech a paralelách divadelní biomechaniky a Analýzy pohybu bude mluvit Hana Strejčková (HAMU).

Konference je volně otevřená všem doktorandům*kám AMU, a i dalších uměleckých škol, rovněž tak celé akademické obci AMU a dalším institucím.

Místo konání: Divadlo Inspirace, HAMU Malostranské nám. 13, Praha  

PROGRAM

čtvrtek 10. listopadu

10:55 zahájení konference
11:00–12:30 1. BLOK


Lenka Štěpánková (UMPRUM)
Podobizna: současný portrét umělkyně v médiu dokumentárního videa a malby

Vojtěch Bárta (DAMU)
Ekokritický potenciál posthumanistické estetiky v díle Susanne Kennedy

Alexandra Moralesová (FAMU)
Proměna gesta filmování v současném materiálním experimentálním filmu

13:30–15:00
Centrum pro doktorská studia uvádí
Michael Schwab (Journal for Artistic Research, šéfredaktor)

Artistic Reasearch: Making a Case

15:40–17:00 2. BLOK

Daniela Peclová (JAMU)
Digitální transformace v oblasti performativního umění

Martin Kohout (FAMU)
Metodologie užívání titulků v dokumentárním filmu (konflikt mezi autorem a recipientem)

Ivana Durkáčová (Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wrocław) Mentálné cestovanie v čase a film

17:30–18:30
ArteActa uvádějí

Sara Pinheiro (FAMU)
Regardless: Pioneers of Electronic Music and Sound-art

Pátek 11. listopadu

10:00–11:30 3. BLOK

Lucia Maloveská (HAMU)
Hudební teorie jako průsečík hudební vědy a umělecké praxe

Martina Lánská (JAMU)
Skladby pro flétnu a klavír v díle brněnských skladatelů druhé poloviny 20. století

Radka Hoffmanová (JAMU)
Česká a slovenská kinematografie pro mládež na Berlinale (1982–2021)

12:30–14:00
Centrum pro doktorská studia uvádí

Tereza Stehlíková (Vysoká škola kreativní komunikace)
Metody uměleckého výzkumu

14:30–16:00
Výstup uměleckého výzkumu
Hana Strejčková (HAMU)
Hloubka a otevřenost: Principy a paralely divadelní biomechaniky a Analýzy pohybu   

16:00 Zakončení konference

25. říjen 2022

.
.