logo FAMU
Na Akademii múzických umění v Praze proběhly mimořádné přijímací zkoušky pro ukrajinské zájemce o studium

Na Akademii múzických umění v Praze proběhly mimořádné přijímací zkoušky pro ukrajinské zájemce o studium

V září tohoto roku se na všech fakultách (Divadelní, Filmové a televizní a Hudební a taneční) Akademie múzických umění v Praze konaly mimořádné přijímací zkoušky pro ukrajinské zájemce o studium od akademického roku 2022/2023.

Filmová a televizní fakulta (FAMU) vypsala tyto mimořádné přijímací zkoušky do tří bakalářských studijních programů v českém jazyce. Přihlásilo se celkem 8 uchazečů a uchazeček, podmínky přijímacího řízení splnily a ke studiu byly tudíž přijaty dvě studentky, a to na katedru dokumentární tvorby a katedru střihové skladby.
V programu krátkodobých mobilit je na FAMU zapsáno 13 studentů a studentek. Jsou pro ně zatím připraveny 3 dvouměsíční moduly a některé katedry FAMU jim opět nabídly své předměty, kterých se mohou aktivně účastnit.
Studenti se zapojují do dění na FAMU, rozumí česky a většina jich už i aktivně česky i hovoří.

Divadelní fakulta (DAMU) vypsala mimořádné přijímací zkoušky do pěti bakalářských a šesti navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce. Celkem 19 přihlášek podalo 17 uchazečů a uchazeček. K přijetí bylo komisemi navrženo 5 uchazeček, z toho jedna do obou programů, do kterých se hlásila.
Jazykovou zkoušku z českého jazyka na požadované úrovni B1 složily a do studia na katedře produkce, katedře autorské tvorby a pedagogiky a katedře alternativního a loutkového divadla se úspěšně zapsaly čtyři uchazečky.
Mimo uchazečky z Ukrajiny přijaté do studia v rámci mimořádného přijímacího řízení, byly na DAMU přijaty dvě uchazečky do navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce v rámci řádného přijímacího řízení, a to na katedru autorské tvorby a pedagogiky a katedru teorie a kritiky. Jedna uchazečka byla přijata v rámci řádného přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu v anglickém jazyce na katedře autorské tvorby a pedagogiky. Na DAMU tak řádně studuje 7 nových studentek z Ukrajiny.
Také Divadelní fakulta pokračuje v programu krátkodobých mobilit, ve kterém je pro 12 zapsaných ukrajinských studentů a studentek k dispozici studijní plán s deseti předměty napříč fakultou.

Na Hudební a taneční fakultě (HAMU) se toto mimořádné přijímací řízení konalo od 13. do 16. 9. 2022. Celkem bylo podáno 20 přihlášek (do bakalářského studia 17, do magisterského studia 3), které splňovaly podmínky. Ke studiu bylo pro akademický rok 2022/2023 přijato 8 uchazečů a uchazeček – do bakalářských studijních programů byli přijati 2 zájemci na studium choreografie, 1 na katedru klávesových nástrojů, 2 na katedru strunných nástrojů, 1 na katedru zpěvu a operní režie. V magisterských přijímacích zkouškách uspěli 2 uchazeči o obor zpěv a operní režie. Dvanáct zájemců nesplnilo podmínky přijímacího řízení. V zimním semestru 2022/2023 je jedna ukrajinská studentka na stáži na katedře tance. O studium na HAMU měli zájem i uchazeči, kteří ale nesplňovali podmínky dané zákonem Lex Ukrajina.

Akademie múzických umění v Praze je i nadále připravena podporovat talentované zájemce o své studijní programy z Ukrajiny.

27. říjen 2022

.
.