logo FAMU
Druhé setkání FAMU ETICKY - 4. listopadu

Druhé setkání FAMU ETICKY - 4. listopadu

Vážené studenstvo, vážené členky a členové akademické obce,

přijměte pozvání na již druhé ze setkání série FAMU ETICKY, které se bude věnovat tématu diverzity a předcházení diskriminaci. Akce se uskuteční v pátek 4. 11. 2022 v 10:00 v učebně U1. Tématem nás provede Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, DiS.

Společně budeme diskutovat o tom, co vše se skrývá pod pojmem diverzita. Jak jsme otevřeni pestrosti a různorodosti na FAMU a jak chceme pěstovat vstřícnost a porozumění k druhým. Zamyslíme se nad tím, jak lze předcházet diskriminaci a o jaké exitující nástroje se můžeme opřít (antidiskriminační legislativa). V teoretickém úvodu se dozvíme o odpovědnosti zaměstnavatele, potažmo školy, za vytváření vstřícných podmínek pro všechny. Téma se bude věnovat také specifickým individuálním potřebám a jejich možnosti zohlednění v rámci genderově senzitivní personalistické práce. Jde přece obecně o nastavení vstřícnosti a péče o zaměstnané i o studující na FAMU.

Pokusíme se formulovat zásady do nově vznikajícího Etického kodexu FAMU, o který bude možné se opřít v případě konkrétních situací.

Buďte při tom! Zváni jsou srdečně všichni z celé fakultní komunity.

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, DiS.

Vystudovala obor Sociální práce na VOŠ a na ETF UK a obor Genderová studia na FHS UK. Od roku 2000 pracovala v sociálních službách a následně i neziskových organizacích. Působila v Životě 90, na Lince Bezpečí, v Českém svazu žen, Otevřené společnosti. Od roku 2014 pracuje v Gender Studies, kde se podílí na projektech zaměřujících se na trh práce a rovné příležitosti. Zájem soustřeďuje na genderově senzitivní sociální práci, má zkušenost s tématem genderově podmíněného násilí u dětí, či seniorů a seniorek. V oblasti genderové rovnosti se zajímá o genderově senzitivní HR management, age-management, či gender mainstreaming. Je genderovou auditorkou. V letech 2009 - 2014 byla členkou AGE Platform Europe Antidiscrimination Expert Group. Je zakládající členkou Genderové expertní komory, od roku 2018 je její místopředsedkyní.

31. říjen 2022

.
.