logo FAMU
FAMU ETICKY - harmonogram setkání

FAMU ETICKY - harmonogram setkání

Rádi bychom vás pozvali na akci s názvem FAMU ETICKY. Jedná se o celkem šest setkání během zimního semestru, kdy budeme společně diskutovat a zamýšlet se nad důležitými tématy týkajících se života na fakultě. Na základě moderované diskuze vzniknou podněty pro vznik nového Etického kodexu FAMU. Na každé téma bude vždy přizván host – odborník, který dodá tématu srozumitelný rámec.

Myšlenka tvorby nového Etického kodexu FAMU vznikla z podnětu bývalé ombudsmanky FAMU Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, která na základě monitoringu definovala body, které se jeví na fakultě jako živé a hodné pozornosti. Stejně tak je reakcí na performance iniciativy Ne!musíš to vydržet a definovaných konkrétních požadavků k řešení.

FAMU ETICKY je dobrou příležitostí k setkání, vedení dialogu a hledání cesty k podpoře přívětivého a bezpečného prostředí.  

Harmonogram setkání:  

 • 14. 10. 2022: Konstruktivní zpětná vazba (10:00, učebna U1) 
   
 • 4. 11. 2022: Podpora diverzity a předcházení diskriminaci (10:00, učebna U1) 
   
 • 11. 11. 2022: Interkulturalita, rovnocenné studijní podmínky (10:00, učebna U1) 
   
 • 24. 11. 2022: Vztahy mezi vyučujícími a studujícími (18:00, učebna U7) 
   
 • 9. 12. 2022: Vrstevnické konflikty a prevence sexuálního násilí (10:00, učebna U1) 
   
 • 16. 12. 2022: Aspekty výuky a natáčení mimo prostory FAMU (10:00, učebna U1) 
10. říjen 2022

.
.