logo FAMU
Výzva: BERLINALE 16. - 26. únor 2023

Výzva: BERLINALE 16. - 26. únor 2023

Studující FAMU se mohou opět zúčastnit Mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který se bude konat ve dnech 16. - 26. února 2023.

Deset vybraných studujících má možnost získat:

- kód na obdržení studentské akreditace za 80 euro – cenu akreditace uhradí fakulta formou stipendia;
- jednorázový finanční příspěvek na ubytování –  výše příspěvku bude stanovena dle rozpočtu fakulty v lednu 2023;
- jednorázový finanční příspěvek na dopravu 700,- Kč – uhradí fakulta formou stipendia.

Studující ucházející se o podporu účasti na Berlinale musí splňovat následující podmínky:

  • je zapsaný/á v jakémkoliv akreditovaném programu a aktuálně má statut studenta;

  • žádný ze studijních předmětů (povinné, povinně volitelné, volitelné předměty a moduly) zapsaných v předešlém ročníku studia nemá hodnocen horším klasifikačním stupněm než "B" či "započteno";

  • má všechny zkoušky složené řádně, tj. žádnou ze zkoušek nemá složenou v opravném termínu (zápočty nemají opravné termíny, všechny musí být ohodnoceny v řádném zkouškovém období).

Žádost stačí zaslat do 20. listopadu 2022 23:59 vyplněním tohoto formuláře. Pozor, formulář vyplníte pouze přes školní email.

Výsledky budou oznámeny na webu fakulty do 5. prosince 2022. Vybrané/í studující budeme informovat e-mailem.

7. listopad 2022

.
.