logo FAMU
Vyhlášení vítěze Ceny za nejlepší diplomovou práci FAMU 2022

Vyhlášení vítěze Ceny za nejlepší diplomovou práci FAMU 2022

Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2021/22 získal David Ticháček z Katedry kamery za práci s názvem Aspekty svícení ve virtuálním prostoru. Čestné uznání bylo uděleno Brunovi Grandinovi, absolventu Katedry kamery, za diplomovou práci nazvanou The Portrayal of Reality in Films after Italian Neorealism. Vítěz hlavní ceny získává odměnu 15 000 Kč, držitel zvláštního uznání pak získává odměnu 5 000 Kč. Odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled) a David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční vztahy) gratulují oceněným. Svůj výběr, z původně 7 nominovaných diplomových prací, odůvodnili takto:
 

Hlavní cena - David Ticháček: Aspekty svícení ve virtuálním prostoru

Zdůvodnění: Autor srozumitelně a za využití konkrétních příkladů a vlastních schémat vysvětluje základní principy svícení ve virtuálním prostoru. Komise považuje text za velmi aktuální s ohledem na zkoumané téma, pečlivě zpracovaný a prakticky využitelný.

Zvláštní uznání - Bruno Grandino: The Portrayal of Reality in Films after Italian Neorealism

Zdůvodnění: Diplomant na základě analýzy konkrétních scén rozebírá, čím se liší vizuální styl neorealistických filmů a snímků klasického Hollywoodu. Komise na textu ocenila detailní pohled na práci kameramanů a obecnější konceptualizaci tématu realismu v kinematografii

Oba oceněné texty si můžete přečíst na odkazech výše.

21. listopad 2022

.
.