logo FAMU
Pozvánka na habilitační přednášku Martina Charváta

Pozvánka na habilitační přednášku Martina Charváta

Zveme vás na habilitační přednášku Martina Charváta, která se koná ve středu 23. listopadu od 16 hod ve Studiu FAMU v učebnách 3123 a 3124. 
 
 
Mgr. Martin Charvát, Ph.D., Ph.D., působí na Katedře mediálních studií MUP, kde vede Centrum pro studium mediální kultury. Věnuje se zejména filozofii médií, poststrukturalismu a sémiotice. Je autorem čtyř monografií a spoluautorem či editorem několikakolektivních monografií a sborníků. Publikoval také množství odborných studií v časopisech jako Česká literatura, Svět literatury, Mediální studia, Filosofia a další.
 
Anotace:

Poetismus a „nová média“: telegraf, telefon, gramofon
Martin Charvát

Habilitační přednáška se zaměří na výklad reflexe „nových“ médií (filmu, telegrafu, telefonu a gramofonu) v meziválečném poetismu neboli na to, jakým způsobem dochází ve vybraných textech K. Teigeho a V. Nezvala k tematizaci vztahu světa, techniky, médií a společnosti/lidského bytí ve světě.

Základním tématem bude nastínění koncepce nové lidské přirozenosti, kterou poetismus vypracovává, a která je založena na intimním propojení člověka a stroje („nových médií“), nabývající výrazu ve figuře pracující s představou filmové kamery jako extenze zraku, zviditelňující to, co je běžně lidskému zraku skryto. Básnický subjekt je situován do pozice oka kamery, přístroje, duchovního automatu na tvorbu představ a obrazů, které následně projikuje na již spadlou fasádu vnějšího světa: obrazy na sítnici jsou transformovány, dekódovány a znovu vysílány nazpět, překódovány do oblasti halucinační sféry vidění. Dovedeme-li analogii s kamerou do důsledků, lze říci, že mozek funguje jako automat na produkci scény, zatímco jeho oči jsou plátnem, na němž se scény převíjejí a odvíjejí. Vnější svět zmizel, anebo pouze vystupuje ve formě podkladu či pozadí, z něhož jsou výjevy exploatovány.

Další „nová média“, zejména telegraf, telefon a gramofon v poetismu fungují jako modely nově ustaveného lidského zakoušení světa, vytvářejí specifické prostředí, v němž lze jen stěží odlišit lidské od nelidského/technologického, a zároveň nabízí poetismu nový slovník popisu senzibility moderního člověka. To je zřetelné v poetistické koncepci těla jako média: smysly jsou chápány jako „antény“, tělo je plochou, na kterou se zapisují vjemy a dojmy z okolního světa a senzitivní povaha nervů, tělesných elektrických drátů, mezi nimiž přeskakují „jiskry, umožňuje vypracovat koncepci nového typu umění, které by zahrnovalo syntézu všech dosavadních umělecko-mediálních forem, nikoli však jako prosté shrnutí a začlenění jednotlivých prvků, nýbrž coby syntézu invenční, vytvářející novou formu (uměleckého) výrazu, jenž bude útočit na všechny lidské smysly. I proto je úkolem básníka stát se „roentgenogramem či reflektorem jiných světů“, jak píší Teige a Nezval.

21. listopad 2022

.
.