logo FAMU
Pozvánka a program zasedání Akademického senátu FAMU 8. 12. 2022

Pozvánka a program zasedání Akademického senátu FAMU 8. 12. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. od 10h hybridně na FAMU v místnosti U4 a online prostřednictvím tohoto odkazu

Návrh programu

01 Projednání akreditačního spisu studijního programu Konzervování a restaurování fotografie (Bc)
02 Schválení podmínek přijímacích řízení do navazujícího magisterského studijního programu Herní design
03 Schválení termínů druhých a třetích kol přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro AR 2023/2024
04 Projednání nominace zástupce FAMU do Environmentálního panelu AMU
05 Podnět - odebrané odměny (Ladislav Greiner)
06 Zpráva o čerpání A+K, střednědobý výhled AMU a stav fondů FAMU
07 Aktualizace Řádu výběrového řízení
08 Změna Disciplinárního řádu AMU
09 Informace o změnách v doktorském programu Výzkum a teorie audiovize (někam do druhé třetiny)
10 Aktualizace Jednacího řádu AS FAMU
11 Různé

Přílohy k zasedání ZDE

22. listopad 2022

.
.