logo FAMU
Jsme zárukou dodržování etických pravidel, shodly se ombudsosoby a Etická komise AMU na společném pracovním jednání

Jsme zárukou dodržování etických pravidel, shodly se ombudsosoby a Etická komise AMU na společném pracovním jednání

Ombudsmanka FAMU a ombudsman DAMU se setkali s Etickou komisí AMU. Cílem pracovního setkání bylo osobně se poznat a hledat možnosti pro budoucí spolupráci. Diskuse se dotkla i možné pomoci ombudsosob studujícím či zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU a DAMU při podávání podnětů Etické komisi AMU. Další společné setkání je naplánováno na březen 2023.

Ombudsosoby požádaly o setkání s Etickou komisí AMU za účelem představení svých úkolů a aktivit. Etická komise AMU přijala ombudsmanku FAMU a ombudsmana DAMU na svém zasedání, které se konalo v pondělí 14. listopadu 2022.

Institut fakultního ombudsmana či ombudsmanky jsou stále relativně nové. Považuji za důležité spolupracovat se všemi orgány AMU, aby má činnost byla co nejefektivnější. Etická komise k nim rozhodně patří, protože může posoudit, zda byl v konkrétním případě porušen Etický kodex AMU, a dát doporučení paní rektorce AMU, jak situaci vhodně řešit“, uvedla ombudsmanka FAMU Pavlína Junová.

Jak Etická komise AMU, tak i ombudsosoby jsou poradními orgány. Znamená to, že o ničem závazně nerozhodují, ale vydávají doporučení. Zároveň plní roli určité pojistky, pokud se etická pravidla na AMU nedodržují. Na rozdíl od Etické komise ale mají ombudosoby proaktivní, mediační a preventivní charakter; Etická komise může reagovat pouze na doručené podněty. Etická komise tudíž uvítala, že byly na FAMU a DAMU zřízeny funkce ombudsosob, protože jsou blíže jednotlivým lidem a mohou pomoci případy vyřešit včas za využití mediačních technik a organizovat vzdělávací akce. Ocenila také existenci dostupné psychologické pomoci na všech fakultách AMU.

Těší mě, že se s námi chce Etická komise AMU znovu setkat v březnu příštího roku. Rád bych se dozvěděl, zda případy, které jsem řešil či řeším, mohou být zároveň případem porušením Etického kodexu a jestli bych měl lidem, kteří se na mě obrací, motivovat k podání podnětu komisi. Společná diskuse a hledání odpovědí na složité otázky povedou k větší jistotě a předvídatelnosti“, dodává ombudsman DAMU Petr Polák.

 

Užitečné odkazy: 

Etická komise AMU

Etický kodex

Ombudsmanka FAMU

Ombudsman DAMU

Psychologická pomoc FAMU

Psychologická pomoc DAMU

Psychologická pomoc HAMU

22. listopad 2022

.
.