logo FAMU
Zasedání Rady vysokých škol

Zasedání Rady vysokých škol

V říjnu zasedla Rada vysokých škol, která je vedle České konference rektorů nejvýznamnějším celostátním orgánem zastupujícím zájmy VŠ vůči ministerstvu. Projednávala také tísnivou ekonomickou situaci českých veřejných vysokých škol. Rádi bychom za vedení FAMU vyjádřili podporu a souhlas s usnesením Rady VŠ, že návrh rozpočtu pro vysoké školy pro rok 2023, který činí 513 mil. Kč, neřeší naprosto krizovou situaci v oblasti mzdového ohodnocení zejména pedagogických pracovnic a pracovníků VŠ. Situace neodpovídá významu VŠ ve společnosti a nezaručuje jejich nezbytný chod a rozvoj. V souladu s unesením sněmu Rady VŠ vítáme zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 mil. Kč, nicméně nelze připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky. 
Informace z 6. zasedání sněmu Rady vysokých škol jsou dostupné zde: http://www.radavs.cz/

24. listopad 2022

.
.