logo FAMU
INTRODUCING EDD DUNDAS: MEZI SAN FRANCISCEM, TOKIEM A QUEER FILMEM (přednáška Ley Petříkové)

INTRODUCING EDD DUNDAS: MEZI SAN FRANCISCEM, TOKIEM A QUEER FILMEM (přednáška Ley Petříkové)

FAMU, učebna U2 (2. patro)
pátek 16.12. od 14 hod

Přednáška přibližuje filmovou tvorbu zapomenutého představitele amerického experimentálního filmu Edda Dundase. Dundas pracoval jako komerční režisér pro farmaceutickou společnost Sandoz, provozoval vlastní filmovou produkci specializující se na spolupráci s lékaři, ale tvořil rovněž v kontextu americké experimentální scény, queer scény San Francisca (spolupracoval např. s Wakefieldem Poolem na experimentálním pornografickém filmu Take One) a také japonského experimentálního filmu. Všechny tyto perspektivy pak spojuje Dundasův dlouhodobý zájem o queer téma, který pronikl i do jeho zakázkové tvorby.

Přednáška spojená s projekcí vybraných Dundasových filmů je určena primárně pro studenstvo FAMU (je možné si ji zapsat ve formě modulu), otevřena je také veřejnosti.

Přednáška je výsledkem projektu "Filmař Edd Dundas a jeho tvorba pro společnost Sandoz" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022.

Grafika studio cojeta

13. prosinec 2022

.
.