logo FAMU
Pozvánka a program zasedání Akademického senátu FAMU 16. 1. 2023

Pozvánka a program zasedání Akademického senátu FAMU 16. 1. 2023

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční v pondělí 16. 1. 2023 od 15h na FAMU v místnosti U7 online prostřednictvím tohoto odkazu

Návrh programu

1. Schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorského program Výzkum a teorie audiovize
2. Žádost o změnu ve studijním plánu Katedry produkce
3. Schvalování nového člena/členky Disciplinární komise
4. Informace o přípravě akreditačního spisu Filmová a audiovizuální výchova
5. Představení platformy pro zobrazování části C akreditačního spisu
6. Aktualizace Jednacího řádu AS FAMU
7. Založení Kabinetu teorie a historie
8. Různé

Přílohy k zasedání ZDE

6. leden 2023

.
.