logo FAMU
Praktický mentoring - Thomas Vinterberg

Praktický mentoring - Thomas Vinterberg

Vážené studentky, vážení studenti,

v době od 20. února do 1. dubna 2023 bude Thomas Vinterberg natáčet v České republice (většinou v Praze).

FAMU má možnost umístit na natáčení studující na následující pozice

AD PA (pomoc s druhým plánem, obsluha herců na place apod.); 
camera trainee (pomoc s přesuny techniky a asistence 1. a 2. asistentovi kamery); 
video trainee (zejména pomoc s přesunem techniky a instalací techniky, asistence video operátorovi); 
sound trainee (zejména pomoc s přesunem techniky a instalací techniky, asistence zvukařskému týmu). 

Celkový přínos je zejména stínovat jednotlivé profese asistenta/ky režiséra, kameramana a jeho týmu, sound designéra a jeho týmu, data managera a jeho týmu a možnost sledovat v delším časovém úseku průběh natáčení významného světového režiséra. Studující musí být k dispozici zhruba 12 hodin denně (výjimečně se může stát že i déle) po dobu alespoň 14 dnů. Studující si hradí pouze dopravu na místo natáčení. Stravovat se budou se štábem. Pojištění natáčení zajišťuje produkční společnost Sirena Film. Účast na natáčení není honorována. 

Jak se přihlásit:

Přihlášky včetně profesního CV a motivačního dopisu (v max. délce 250 slov) v anglickém jazyce zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře do 22. ledna 2023 (včetně). Formulář je přístupný ze školního emailu.
- Odesláním přihlášky potvrzujete, že ovládáte anglický jazyk na úrovni minimálně C1.
- Odesláním přihlášky potvrzujete, že máte možnost uvolnit se z výuky alespoň na 14 dní
- Hlásit se mohou studující akreditovaných studijních programů (výzva není určena studujícím v rámci programu Erasmus+ a studujícím prvních ročníků bakalářských studijních programů). Výzva je určena i čekatelům/čekatelkám.  

Kritéria výběru:

- Přednost dostanou studující, kteří/které odpovídají profilu poptávaných profesí
- Přednost dostanou studující, kteří/které se vzhledem ke svému studijnímu plánu mohou uvolnit na delší dobu.  
- Při výběru studujících bude zohledňováno vyjádření studijního oddělení týkající se plnění studijních povinností, vyjádření vedoucí/ho katedry a přednost budou mít studující vyšších ročníků. 

Výsledky výběru studujících budou oznámeny do 3. února 2023.

Případné dotazy ráda zodpoví Andrea Petrovičová, andrea.petrovicova@famu.cz.

9. leden 2023

.
.