logo FAMU
Zemřel kameraman a pedagog prof. Jiří Macák

Zemřel kameraman a pedagog prof. Jiří Macák

Obdrželi jsme velmi smutnou zprávu, že 18. ledna 2023 v dopoledních hodinách se na cestu ke světlu věčnému vydal prof. Jiří Macák - kamarád, přítel, pedagog Katedry kamery FAMU, především však skvělý kameraman.

Z plejády filmů, kdy stál za kamerou, je možné jmenovat například Konec srpna v hotelu Ozon (r. Jan Schmidt), Marečku, podejte mi pero (r. O. Lipský), Hrozba (r. Z. Sirový), Koncert na konci léta (r. F. Vláčil), Tři veteráni (r. O. Lipský), Slavnosti sněženek (r. J. Menzel), Veronika (r. O. Vávra), Vlastně se nic nestalo (r. E. Schorm), Pevnost (r. D. Vihanová), Kuře melancholik (r. J. Brabec).

Profesor Macák se narodil 9. října 1939 v Praze, byl absolventem Průmyslové školy grafické a Filmové a televizní fakulty AMU v Praze, oboru kamera. Ve filmových studiích Barrandov natočil řadu celovečerních filmů (asi 45 titulů). Dále natočil řadu krátkometrážních filmů, především pro Českou televizi. Od roku 1991 byl pedagogem na Katedře kamery FAMU. V roce1998 habilitoval prací „Psychologický účin filmového obrazu“, v roce 2005 jmenován profesorem na základě práce „ Manipulování iluze prostoru filmovým zobrazením“.

Čest jeho památce.

Foto: Mgr. & MgA. Martin Čech

18. leden 2023

.
.