logo FAMU
Výzva: účast na festivalu v Cannes

Výzva: účast na festivalu v Cannes

Milé studentky a milí studenti,  

FAMU za podpory Francouzského institutu v Praze pokračuje ve spolupráci s filmovým festivalem v Cannes a rozšířila ji o další aktivity.  

Festival v Cannes se koná ve dnech od 16. do 27. května 2023. FAMU se bude účastnit od 18. do 25. května 2023.   

Komise FAMU složená z děkanky, proděkana pro zahraniční záležitosti, vedoucí studijního oddělení a ředitele Studia FAMU, vybere 5 studentek/studentů, kteří budou školu reprezentovat.  

Všichni studující budou mít hrazené ubytování v místě konání festivalu a cestu (Praha-Cannes tam a zpět). Od festivalu v Cannes dostanou zdarma zvláštní akreditaci, která jim umožní prioritní přístup na projekce programové sekce Cannes Classics, dále budou mít přístup na filmy ze sekcí Un Certain regard, Zvláštní uvedení, Séances du lendemain (tato sekce obsahuje filmy ze sekce Hlavní soutěž a filmy uvedené mimo soutěž, které jsou promítány den po slavnostní premiéře). Dále získají prioritní akreditaci na program paralelní soutěžní sekce Týden kritiky.  

Studující mají přístup na Filmový trh a jeho aktivity určené pro profesionály a otevřené veřejnosti. 

Ostatní výdaje si studující hradí sami – tj.  stravné, případně dopravu na místě atp.  

Pro účastníky této spolupráce připravuje oddělení Festivalu v Cannes následující aktivity (změna programu vyhrazena): 

  • dvě setkání s filmovými profesionály, které pořádá Nadace Channel pro studenty filmových škol s cílem networkingu;
  • setkání s ostatními filmovými školami zapojenými do stejné spolupráce s Festival de Cannes;
  • volný vstup na masterclass a přednášky filmových profesionálů v rámci The Higher Technical Commission for Sound and Images (La Commission supérieure technique de l’image et du son - CST).

Co je potřeba udělat, abyste se mohli zúčastnit výběru?

Do 12. února 2023 vyplňte tento formulář. Formulář je přístupný ze školního emailu. Výzva je otevřená studujícím akreditovaných studijních programů a je určena i čekatelům/čekatelkám. Výzva není určena studujícím v rámci programu Erasmus+. Seznam vybraných studujících bude zveřejněn na webových stránkách FAMU do 28. února 2023. Následně budou vyzváni k organizační schůzce.  

Případné dotazy ráda zodpoví Andrea Petrovičová, andrea.petrovicova@famu.cz.

30. leden 2023

.
.