logo FAMU
Dny otevřených dveří

Milé uchazečky, milí uchazeči, 

rádi bychom Vás informovali, že den otevřených dveří na FAMU se bude konat v pátek 27. května 2022.
Níže naleznete formu a čas otevřených dveří na jednotlivých katedrách.

Těšíme se na Vás!
 

Katedra střihové skladby

Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře střihové skladby bude v době od 10.30 do 14.00 hod k dispozici MgA. Adam Brothánek.

 

Katedra režie

Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře režie budou připraveny online konzultace. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby se přihlašovali/y na jednotlivé setkání vždy jen na jeho začátku či krátce po jeho zahájení!

10:00 - 11:00 / doc. Bohdan Sláma / MS Teams: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

11:30 - 12:30 / MgA. Jan Hecht + MgA. Tomáš JanáčekMS Teams: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

 

Katedra dokumentární tvorby

Katedra dokumentární tvorby vám bude k dispozici v online i prezenční podobě.

Uchazeči/uchazečky o studium na katedře dokumentární tvorby mohou konzultovat následovně:

10:00 - 11:00 hod / RNDr. MgA. Alice Růžičková, Zuzana Žáčková

– úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

11:00 - 13:00 hod / MgA. Jan Šípek 

– setkání s vedoucím 1. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím

13:00 - 15:00 hod / doc. MgA. Martin Mareček

– setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

Katedra zvukové tvorby

Uchazeči o studium na katedře zvukové tvorby mohou využít osobních konzultací v níže uvedené době. Žádáme uchazeče, aby se dostavili vždy v celou hodinu (poslední od 15.00 hod). 

10:00 - 16:00 hod / MgA. Ladislav Greiner, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, BcA. Alexandra Strapková, studentka 1. ročníku magisterského stupně studia

 

Katedra fotografie

Ateliér dokumentární fotografie10:00 - 11:00, místnost 111 KF - MgA. Veronika Daňhelová (asistentka vedoucí ateliéru)

Intermediální ateliér / 11:00 - 12:00, místnost 111 KF - BcA. Jiří Procházka (asistent vedoucí ateliéru)

Ateliér klasické fotografie / 14:00 - 16:00, místnost 119 KF - doc. Mgr. Martin Stecker (vedoucí ateliéru a vedoucí katedry)

Ateliér imaginativní fotografie / 10:00 - 12:00, místnost 112 KF - prof. Mgr. Rudolf Prekop (vedoucí ateliéru)
 

Ateliér nové estetiky / Případné dotazy prosíme zasílat na vedoucího ateliéru doc. MgA. Hynka Alta (hynekalt@gmail.com) nebo asistenta Mgr. Jena Kratochvila (jenkratochvil@gmail.com)

sekretariát katedry / 10:00 - 15:00, místnost 109 KF - Mgr. Ľubica Skřivánková (sekretářka katedry) - dotazy na studium obecnějšího charakteru (lze zasílat také e-mailem na lubica.skrivankova@famu.cz)

 

Katedra kamery

Uchazeči/uchazečky o studium na katedře kamery si mohou domluvit individuální konzultace. Uchazeče/uchazečky do bakalářského studijního programu Kamera prosíme, aby své případné dotazy směřovali/y na sekretariát katedry, konkrétně na tajemnici katedry Adélu Kalnou: adela.kalna@famu.cz

 

Katedra produkce

Den otevřených dveří se uskuteční na katedře produkce 14. 10. 2022. Uchazeči/uchazečky o studium na katedře produkce si mohou domluvit individuální konzultace. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby své případné dotazy směřovali/y na sekretariát katedry, konkrétně na tajemníka katedry Jakuba Přikryla: jakub.prikryl@famu.cz
 

Studio FAMU

Uchazeči a uchazečky o studium na FAMU mohou navštívit také výrobní součást školy Studio FAMU, kterým je provede ředitel Ondřej Šejnoha. Sraz zájemců před budovou SF (Klimentská 4) ve 12:45.

Prohlídka vybraných kapacit: ateliery A/B; výdejna kamerové techniky; postprodukční pracoviště obraz / zvuk; zakončení v Referenční projekci – projekce demo - film Dolby Atmos

 

Studijní oddělení

Uchazečům a uchazečkám o studium na FAMU bude v době od 10.00 do 12.00 hod na Studijním oddělení k dispozici jeho vedoucí Ing. Eliška Pičmanová.

 

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře scenáristiky a dramaturgie bude v době od 14.00 a od 15.00 hod k dispozici pedagog Mgr. Martin Ryšavý. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby se dostavili/y vždy v celou hodinu na KSD (4. patro v budově FAMU).
 

Katedra animované tvorby - 17. 6. 2022

Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře animované tvorby bude v době od 10.00 do 13.00 hod k dispozici MgA. Ondřej Javora a MgA. Michaela Hoffová. Konzultace se uskuteční prezenčně v budově FAMU v učebně 415 KAT.

 

Centrum audiovizuálních studií

Uchazeči/uchazečky o studium v Centru audiovizuálních studií se mohou seznámit s výsledky práce současných studentů a konzultovat své práce v místnosti 428 (4. patro) v následujících časech:

10:00 – 14:00 Martin Blažíček (pedagog, vedoucí dílny)

10:00 – 13:00 Tomáš Rampula (student 1. ročníku magisterského studia)

Základní informace o přijímacích zkouškách najdete na http://cas.famu.cz/cz/pro-zajemce-o-studium/.
 


Katedra herního designu

Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře herního designu bude v době od 10.00 do 12.00 hod k dispozici vedoucí katedry MgA. Andrej Sýkora. Konzultace se uskuteční prezenčně v budově FAMU v učebně U7 (Smetanovo náb. 2).FAMU International

Pro uchazeče/uchazečky o studium na FAMU International bude v době od 10.00 do 14.00 hod k dispozici zástupkyně vedoucí Karolína Kyselová. Konzultace se uskuteční prezenčně v budově FAMU ve 4. patře (místnost 439)

Karolína Kyselová (Deputy Head of FAMU International) will be available to assist FAMU International applicants from 10 am to 2 pm. Personal consultation will take place in the FAMU building on the 4th floor (room 439)..
.