logo FAMU
Přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče / Процедура прийому в студію - абітурієнти з України

INFO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 BYLO UZAVŘENO.


 

Přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče do navazujících magisterských programů pro akademický rok 2022/2023

 

Informace k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro rok 2022/2023 naleznete na níže uvedeném odkazu.

Uchazeči, kteří jsou Cizinci a státní občané Ukrajiny, jsou oproti ostatním uchazečům osvobození od povinnosti hradit poplatek za:

  1. úkony spojené s přijímacím řízením,
  2. úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání,
  3. zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU.

.
.