logo FAMU

Vjera Borozan: Mezi inkluzí a expanzí

27. března 2019 19:00 -
27. března 2019 20:00Odkolonizovávání v kontextu současného uměleckého provozu

Současnou teorii a uměleckou praxi znovu intenzivně rezonují diskuse o dekolonizaci, zároveň žijeme celospolečenskou diskusí o migraci v kontextu tzv. uprchlické krize rozdmíchávané a zneužívané politickými formacemi všeho druhu a tak problematika imaginace a reprezentace druhého/odlišného nabývá na významu ve všech svých podobách a sférách a je třeba jí věnovat zvláštní pozornost. Jakákoliv konstrukce a (re)produkce jinakosti a kulturní odlišnosti může v daném politickém momentě být snadno zneužitelná v procesu vymezení se a identifikace druhých/odlišných jako nepřátel.

Přednáška se bude zabývat možností dekolonizace současného uměleckého provozu v souvislosti s krizí/proměnou postkoloniálních studií na jedné straně a na druhé straně "politikou identit" v podání nových nacionalismů, které se vynořují nejen v postkomunistických zemích, ale v globálním měřítku.

Vjera Borozan je historička a kurátorka umění v Praze, v současné době pracuje pro online platformu pro současné umění Artyčok TV (od roku 2011). Vystudovala dějiny umění a teorii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala titul Ph.D. Od roku 2011 přednáší současné umění na Fakultě výtvarných umění v Brně a zároveň na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (od roku 2009). Působila jako ředitelka Národního muzea Černé Hory (2017-2018) a spolupracovala s iniciativou pro současné umění tranzit (2005-2011).

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1.
.