logo FAMU

Den otevřených dveří FAMU

20. května 2019 10:00 -
20. května 2019 16:00Den otevřených dveří se koná 20. 5. 2019 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.

Na Katedře animované tvorby proběhne (místnost číslo 415, 4. patro) bude od 10 hod do cca 12:30 hod probíhat úvodní seznámení s bakalářským studijním programem (v případě zájmu i magisterským). Prostor pro individuální konzultace bude od 13:30 hod do cca 16:00.

Katedra kamery a Centrum audiovizuálních studií se dne otevřených dveří neúčastní. Individuální konzultace s uchazeči jsou možné kdykoliv během roku po předchozí domluvě.

Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1.
.