logo FAMU

Michel Chion na FAMU: Audio-vize: vzájemný vliv auditivních a vizuálních vjemů (ve filmu a dalších audiovizuálních formách)

25. října 2019 10:00 -
26. října 2019 17:00Ve dnech 25. a 26. října (10-17.00 hod. v učebně U1, 1. patro) se na FAMU uskuteční workshop,
zabývající se vztahy a mechanismy vzájemné funkce obrazu a zvuku pod vedením Michela Chiona

Zájemci o účast se mohou hlásit na adrese jana.jirickova@famu.cz do 20.10.2019.

Počet míst je omezen, workshop proběhne ve francouzském jazyce se simultánním překladem do češtiny
(nebude-li někdo požadovat překlad, nechť to prosím oznámí).

Ve čtyřech seancích budou probrány mj. kulturní, historické a psychofyziologické aspekty
účinků audiovizuálního obsahu, audio-vize dnes a v minulosti (počínaje začátky kinematografie),
metoda analýzy AV ukázek, filmová hudba či audio-vize mimo film.

foto: chion_by_lebruman

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1.
.