logo FAMU
Organizační struktura

Pedagogická komora:

Mgr. David Jařab, Katedra režie, e-mail: david.jarab2@gmail.com
mandát do 16. 3. 2024*

Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: petr.kubica@famu.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. Petr Marek (předseda AS), Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 27. 3. 2022*

MgA. Karla Stojáková, Katedra produkce, e-mail: karla.stojakova@famu.cz
kooptovaná od 16. února 2021, mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., Katedra fotografie, e-mail: michal.simunek@famu.cz
mandát do 16. 3. 2024*

Studentská komora:

Helena Fikerová (místopředsedkyně AS), Katedra kamery, e-mail: fikero01@st.amu.cz 
mandát do 16. 3. 2024*

Mgr. Martin Kohout, Teorie filmové a multimediální tvorby, e-mail: kohoxmartin@seznam.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Ondřej Lukeš, Katedra produkce, e-mail: lukes02@st.amu.cz
mandát do 16. 3. 2024*

Martin Polák, Katedra zvukové tvorby, e-mail: polak06@st.amu.cz 
mandát do 16. 3. 2024*

 


*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.


.
.