logo FAMU
Organizační struktura

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU ustanovuji od 30. 1. 2018 disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

Mgr. Petr Marek, pedagog KR FAMU
Juliana Moska, studentka FAMU
BcA. Tomáš Šťastný, student FAMU
Schváleno AS FAMU 18. 12. 2020 

Mgr. Tereza Brdečková, pedagožka KSD FAMU
Schválena AS FAMU 30. 3. 2021 

 

 

 


.
.