logo FAMU
Organizační struktura

Statut a složení KVH je upraven v Čl. 11, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze .
 

Předseda KVH: 

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
mandát: od 8. 10. 2018 – (předseda od 20. 12. 2018) do 8. 10. 2023


Členové KVH:

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
mandát od 20. 5. 2020

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
mandát: od 28. 11. 2018 (zasedání RVH) – do 28. 11. ​2023

Bc. Mikoláš Arsenjev
mandát: 28.4.2022 do 28.4.2027

Mgr. Diana Tabakov
mandát: od 4. 11. 2021 do 4. 11. 2026

prof. PhDr. Jiří Voráč
mandát: od 4. 11. 2021 do 4. 11. 2026


Referentka KVH: 

Ing. Lenka Řápková
 

Komise pro vnitřní hodnocení zejména:

a) koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,

b) zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,

c) ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,

d) může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů

e) může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2022

14. 1. 2022 Souhrnná zpráva KVH FAMU za akademický rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder. Závěrečná zpráva vnitřní hodnocení Katedry produkce. 

24. 1. 2022 Souhrnná zpráva KVH FAMU za akademický rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy. Tvorba zápisů KVH. 
 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2021

11. 1. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder 

2. 2. 2021 Závěrečná zpráva vnitřního hodnocení DSP FAMU, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

16. 2. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

25. 2. 2021   Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

27. 4. 2021  Nominace a hlasování o navrhovaných členech pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení katedry dokumentární tvorby. Evaluace předmětů v KOSu.

29. 11. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder. Studentští ambasadoři. 

 

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2020

16. 3. 2020 S ohledem na situaci kolem šíření koronaviru zrušil předseda KVH FAMU zasedání plánované na středu 11. 3. 2020. O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu. Hlasování o souhrnné zprávě KVH za ak. rok 2018/19. Projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení KK. Schválení výběru vnitřního hodnocení oboru pro rok 2020

24. 9. 2020 O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu. 

29. 9. 2020 Návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení doktorandského studia FAMU, sebehodnocení kateder za školní rok 2019/2020

27. 10. 2020 Nominace členů do pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry produkce. Hlasování členů ohledně návrhu členů pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry produkce. Sebehodnocení kateder.
 

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2019

14. 1. 2019 návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení oboru Režie za přítomnosti zástupců KR, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2017/18, stanovení vnitřního hodnocení studijního programu v ZS 2019/2020

23. 9. 2019 projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení oboru Režie, aktualizovaná metodika vnitřního hodnocení, příprava vnitřního hodnocení oboru Kamera, příprava letošních evaluačních dotazníků, role studentských ambasadorů

17.12. 2019 dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do Závěrečné zprávy, informace o vnitřním hodnocení studijního oboru kamera a režie, projednání odměny pro studijní ambasadory, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2020
 

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2018

18. 1. 2018 první setkání KVH FAMU, úvod prorektorka Daniela Jobertová a metodik Tomáš Langer, zasmluvnění členů, rozdělení práce na sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy

29. 1. 2018 čtení zpráv členů za hlavní a vedlejší sekci, formulace společného úvodu

22. 2. 2018 dokončení souhrnné zprávy o sebehodnocení FAMU za akademický rok 2016 - 2017

21. 3. 2018 kulatý stůl FAMU členů KVH, vedoucích kateder, garantů oborů a studentských ambasadorů (zápis ZDE )

6. 4. 2018 formulace vlastního dotazníku sebehodnocení FAMU pro rok 2018

25. 5. 2018 dokončení dotazníku FAMU 2018, odladění metodiky pro vnitřní hodnocení oboru CAS FAMU a nominace členů do pracovní skupiny

5. 10. 2018 předání agendy novým členům, informace o vnitřním hodnocení oboru CAS FAMU, dokončení metodiky k evaluaci studijních programů, metodika bude vedoucím kateder, garantům oborů, sekretářkám kateder a studentským ambasadorům představena 7. 11. 2018 od 11:30 v U7

14. 12. 2018 dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy, projednání vnitřního hodnocení CAS, návrh předsedy KVH, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2019.
.