logo FAMU
Organizační struktura

Umělecká rada FAMU

doc. MgA. Hynek Alt
doc. MgA. Filip Cenek
JUDr. Ivan David
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
MgA. Václav Kadrnka
Mgr. Karel Och
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
MgA. Maria Procházková, Ph.D.
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová - Ferenčuhová, Ph.D.
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU - předsedkyně UR
Mgr. Jiří Soukup
Martin Štrba
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
 

Tajemnice UR: MgA. Lea Petříková

Jednací řád Umělecké rady FAMU
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU v Praze zde dne 3. 7. 2019


.
.