logo FAMU
Studio FAMU

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | ZÁŘÍ 2021 → DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ

 

↓↓ Provozní doba objektu Studia FAMU _Září 2021 do dalšího oznámení  kontaktní umělecká praktická výuka | individuální konzultace | pedagogická činnost v rámci prezenční výuky a praxe studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů ↓↓

- objekt Studia FAMU je přístupný od 7hod. - do  22hod.
- pobyt mimo uvedený čas
povolenka | potvrzení v Dispečinku

- frekvence postprodukčních pracovišť obrazové a zvukové výroby_do 31. 09. 2021 → na základě povolenky | potvrzení Dispečinku / odd. výroby SF 8:00 - 12:00 | 12:00 - 16:00 | 16:00 - 20:00 | 20:00 - 24:00 | 24:00 - 8:00 |

hygienická opatření ZDE

***

Studio FAMU je od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19 (od 03 / 2020) připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

S ohledem na měnící se podmínky ad opatření Covid-19 je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU přizpůsobuje možnosti provozu a zajištění praktické výroby aktuálnímu vývoji aktualizace jsou činěny v souladu s vydávanými vládními doporučeními / nařízeními rektorátu a fakulty

→ Aktuální opatření → OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE → VERZE 19. ČERVENCE 2021 

→ Během pobytu ve škole (ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.) je třeba dodržovat povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95 apod.).

Tato povinnost se nevztahuje na:

  • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje, tělocvik);
  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání;
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry;
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.

Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU je platná povinnost zvýšené hygieny rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou k dispozici pro praktickou uměleckou výuku.

Pokud potřebujete zajistit ochranu úst / nosu / + obdržet jednorázové rukavice, požádejte, prosím, pracovníka recepce.

***

Děkuji za spolupráci a přeji úspěšné podzimní klauzurní projekce 2021!

Ondřej Šejnoha
ředitel Studia FAMUHarmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓

- Plán ateliérů (září 2021) → ZDE

- Konzultace situace / stav vašich projektů → oddělení výroby Studia FAMU.

Průběžně aktualizovaná opatření AMU / FAMU

- FAMU / Užitečné informace v době pandemie

- AMU / Covid portál

 


.
.