FAMU
Katedra fotografie (KF)

Vedoucí katedry:


doc. Mgr. Martin Stecker
martin.stecker@famu.cz
+420 234 244 320

Zástupce vedoucího katedry:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
tomdvorak@famu.cz
+420 234 244 318


Koordinátor anglického programu:

doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
stepanka.simlova@famu.cz
+420 234 244 317


Asistentka vedení katedry:

Mgr. Ľubica Skřivánková
lubica.skrivankova@famu.cz
+420 234 244 317

Koordinátor teorie, historie a výzkumu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
tomdvorak@famu.cz

Produkce:

Hana Šťastná
hana.stastna@famu.cz

Sekretariát:

Jarmila Steckerová
jarmila.steckerova@famu.cz
+420 234 244 317

Technologie a tisk:

MgA. Jan Maštera
jan.mastera@famu.cz
+420 234 244 320

Ateliéry:

 

Ateliér dokumentární fotografie:

 

MgA. Markéta Kinterová

marketa.kinterova@famu.cz

 

Asistentka:

 

MgA. Veronika Daňhelová

vdanhelova@gmail.com

Ateliér fotografie a nová média:

Doc. MgA. Hynek Alt

hynek.alt@famu.cz

 

Asistent:

 

MgA. Jen Kratochvíl

jenkratochvil@gmail.com

Ateliér imaginativní fotografie:

doc. Mgr. Rudolf Prekop

rudoprekop@hotmail.com

 

Asistentka:

 

MgA. Nina Šperanda

nina.speranda@gmail.com

Ateliér intermédií:

doc. Mgr. Štěpánka Šimlová

stepanka.simlova@famu.cz

 

Asistent:

 

MgA. Jonáš Strouhal

jonas.strouhal@gmail.com

Ateliér klasické fotografie:

doc. Mgr. Martin Stecker

martin.stecker@famu.cz

 

Asistenti:

 

MgA. Jan Douša

honza.dousa@gmail.com

Mgr. David Stecker

stecker.david@gmail.com

Teorie a historie:

 

Mrg. Tomáš Dvořák Ph.D.

tomdvorak@hotmail.com

 

Mrg. Josef Ledvina

pledvina@gmail.com

Mgr. Tereza Stejskalová

tereza.stejskalova@famu.cz

Mgr. Michal Šimůnek Ph.D.

michal.simunek@famu.cz

Odborné předměty:


Nová média:

MgA. Jonáš Strouhal
jonas.strouhal@gmail.com

Dokumentární tvorba:

MgA. Tomáš Hrůza
tomas.hruza@famu.cz

Grafika a grafický design:

MgA. Jakub Štěpánek, PhD
stepanekkuba@gmail.com
PaedDr. Jan Měřička
janmericka@volny.cz

Chemie a digitální zpracování:

Ing. Jiří Petera
peterajiri@seznam.cz
Mgr. Vladan Krumpl
krumplv@seznam.cz

Dílny:

PaedDr. Jan Měřička
janmericka@volny.cz