FAMU
Katedra fotografie (KF)

Vedoucí katedry:


doc. Mgr. Martin Stecker
martin.stecker@famu.cz
+420 234 244 320

Zástupce vedoucího katedry:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
tomdvorak@famu.cz
+420 234 244 318


Koordinátor anglického programu:

doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
stepanka.simlova@famu.cz
+420 234 244 317


Asistentka vedení katedry:

Mgr. Ľubica Skřivánková
lubica.skrivankova@famu.cz
+420 234 244 317

Koordinátor teorie, historie a výzkumu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
tomdvorak@famu.cz

Produkce:

Hana Šťastná
hana.stastna@famu.cz

Sekretariát:

Jarmila Steckerová
jarmila.steckerova@famu.cz
+420 234 244 317

Technologie a tisk:

MgA. Jan Maštera
jan.mastera@famu.cz
+420 234 244 320

Ateliéry:


Ateliér dokumentární fotografie:

MgA. Markéta Kinterová
marketa.kinterova@famu.cz

Asistentka:

MgA. Veronika Daňhelová
vdanhelova@gmail.com

Ateliér fotografie a nová média:

Doc. MgA. Hynek Alt
hynek.alt@famu.cz

Asistent:

MgA. Jen Kratochvíl
jenkratochvil@gmail.com

Ateliér imaginativní fotografie:

doc. Mgr. Rudolf Prekop
rudoprekop@hotmail.com

Asistentka:

MgA. Nina Šperanda
nina.speranda@gmail.com

Ateliér intermédií:

doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
stepanka.simlova@famu.cz

Asistent:

MgA. Jonáš Strouhal
jonas.strouhal@gmail.com

Ateliér klasické a technické fotografie:

doc. Mgr. Martin Stecker
martin.stecker@famu.cz

Asistenti:

MgA. Jan Douša
honza.dousa@gmail.com
Mgr. David Stecker
stecker.david@gmail.com

Teorie a historie:


Mrg. Tomáš Dvořák Ph.D.
tomdvorak@hotmail.com
Mrg. Josef Ledvina
pledvina@gmail.com
Mgr. Václav Jánoščík Ph.D.
janoscik.vaclav@gmail.com
Mgr. Tereza Stejskalová
tereza.stejskalova@famu.cz
Mgr. Michal Šimůnek Ph.D.
michal.simunek@famu.cz

Odborné předměty:


Nová média:

MgA. Jonáš Strouhal
jonas.strouhal@gmail.com

Dokumentární tvorba:

MgA. Tomáš Hrůza
tomas.hruza@famu.cz

Grafika a grafický design:

MgA. Jakub Štěpánek, PhD
stepanekkuba@gmail.com
PaedDr. Jan Měřička
janmericka@volny.cz

Chemie a digitální zpracování:

Ing. Jiří Petera
peterajiri@seznam.cz
Mgr. Vladan Krumpl
krumplv@seznam.cz

Dílny:

PaedDr. Jan Měřička
janmericka@volny.cz