FAMU
Katedra fotografie (KF)

Fotografie

bakalářský
počet studentů: 39

Fotografie

navazující magisterský
počet studentů: 17

Restaurování fotografie

navazující magisterský
počet studentů: 0