FAMU
Katedra produkce (KP)

Harmonogram LS 2020

17. 2. - 22. 5. 2020 L E T N Í  S E M E S T R (14 týdnů výuky) 

 

20. 2. Ukončení vkladu názvů a vedoucích VŠKP (3. bc, 2. mg.) do KOS

21. 2. Ukončení zápisů atestací za ZS 2019/20 do systému iKOS

21. 2. Vyhlášení jarního kola Vnitřní soutěže FAMU - okruh 2.1 audiovize

28. 2. - 1. 3. MODUL - Sebezkušenostní seminář zvládání zátěžových situací(PONĚŠICE)

2. 3. Audit KDT 2. - 5. ročník U1 (9:30 - 19:00)

3. 3. Audit 1. ročníku KDT (pouze pro studenty 1. ročníku KP)

5. - 14. 3. Jeden svět

6. 3. Ukončení zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2019/20

9. 3. Realizační porada KR (viz plán Hrané filmy 2.r. + 4.r. krátký film )

13. 3. MODUL - Crowdfunding - propagace nebo zdroj financování? (Marek Loskot)

16. 3. Realizační porada KR (viz plán Absolventské filmy)

19. - 27. 3. Febiofest

23. 3. Deadline pro odevzdání podkladů k Vnitřní soutěži AMU 

25. - 28. 3. FAMUFEST

31. 3. Termín pro vyúčtování a ukončení výroby oborových cvičení ze zimního semestru

3. 4. WORKSHOP/MODUL - Studio Fontána

6. 4. Realizační porada KDT - Můj pohled na skutečnost + Autorská reportáž a Filmová báseň

8. - 9. 4. Slyšení jarního kola Vnitřní soutěže FAMU - okruh 2.1 audiovize

16. - 22. 4. Finále Plzeň

17. 4. MODUL - Dramaturgie kin a festivalů (Jiří Flígl)

20. 4. Realizační porada KR (viz plán Bakalářské filmy + Absolventské filmy)

21. 4. Realizační porada KDT - Autorský portrét

22. 4. Realizační porada KDT - Bakalářský film

23. 4. Realizační porada KDT - Absolventský film

24. 4. WORKSHOP/MODUL - Studio Fontána

30. 4. Termín elektronického přihlášení k jarní Státní závěrečné zkoušce BA+MA

5. - 10. 5. Anifilm

25. 5. Den otevřených dveří FAMU 

25. 5. - 30. 6. Řádné zkouškové období LS 2019/20

29. 5. - 6. 6. Zlín Film Festival 

5. - 7. 6. PONĚŠICE Katedry Produkce

9. 6. Jarní Státní závěrečné zkoušky bakalářské 

10. 6. Jarní Státní závěrečné zkoušky magisterské

11. 6. Klauzurní zkouška I

12. 6. Klauzurní zkouška II

19. 6. Termín elektronického přihlášení k podzimní Státní závěrečné zkoušce BA+MA

22. 6. Termín odevzdání přihlášek do navazujícího mg. studia 2020/21 

19. 6. - 4. 9. Lhůta zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2020/21

29. 6. Schůze katedry

 

1. 7. 2020 - 31. 8. 2020 Letní prázdniny

 

3. - 11. 7. KVIFF

24. 7. – 2. 8. Letní filmová škola Uherské Hradiště

1. 9. Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího mg. studia 2020/21 

1. 9. - 11. 9. Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r. bc.) 

1. 9. – 7. 9. Opravné zkouškové období LS pro 3. r. bc.

4. 9. Druhý termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2020/21

4. 9. Vyúčtování jarního kola Vnitřní soutěže FAMU 2.1 audiovize

14. 9. - 15. 9. Podzimní Státní závěrečné zkoušky bakalářské za ak. rok 2019/20

16. 9. – 17. 9. Podzimní Státní závěrečné zkoušky magisterské za ak. rok 2019/20

18. 9. Klauzurní zkouška III

18. 9. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2020/21

11. 9. Ukončení zápisů atestací za LS do systému iKOS 

25. 9. Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia 2020/21

30. 9. Vyúčtování a ukončení výroby prezentovaných cvičení na klauzurní nebo státní závěrečné zkoušce v červnu

 

30. 9. 2020 Ukončení akademického roku 2019/2020