FAMU
Katedra produkce (KP)

 

1. 10. – 20. 12. 2019 Z I M N Í  S E M E S T R (12 týdnů výuky) 

 • 30. 9. 2019 Úvod do Studia FAMU
 • 1. 10. 2019 Začátek akademického roku 2019/20 
 • 1. 10. 2019 Imatrikulace 1. ročníku bc. studia
 • 7. 10. 2019 Schůze katedry
 • 17. 10. 2019 Deadline pro písemné návrhy kandidátů na děkana FAMU
 • 17. - 18. 10. 2019 Slyšení podzimního kola Vnitřní soutěže FAMU - okruh 2.1 audiovize
 • 24. - 29. 10. 2019 Ji.hlava
 • 25. 10. 2019 Ukončení zápisu do povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2019/20 
 • 31. 10. 2019 Vyúčtování a ukončení výroby prezentovaných cvičení na klauzurní nebo státní závěrečné zkoušce v září
 • 7. - 14. 11. 2019 Mezipatra
 • 14. 11. 2019 (16:00) Poslední možnost pro odevzdání koncepcí kandidátů na děkana FAMU
 • 15. 11. 2019 Zveřejnění koncepcí kandidátů na děkana FAMU na webu FAMU
 • 19. 11. 2019 Promoce
 • 20. 11. 2019 ACE Producers – Financing workshop / Open day 
 • 22. 11. 2019 Termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2020/21 
 • 25. 11. 2019 Poslední termín pro vydávání hotovostních záloh v roce 2019 v produkci Studia FAMU
 • 25. 11. 2019 Veřejné slyšení kandidátů na děkana FAMU
 • 27. 11. - 1. 12. 2019 Famufest Meets the World
 • 2. 12. 2019 Vyúčtování podzimního kola Vnitřní soutěže FAMU 2.1 audiovize
 • 2. 12. 2019 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do bakalářského studia 2020/21
 • 2. 12. 2019 Poslední termín pro vyúčtování všech finančních nákladů daného kalendářního roku při výrobě cvičení v produkci Studia FAMU
 • 2. 12. 2019 (U1 – 107) Den D – den jednání o návrhu na jmenování děkana FAMU
 • 12. 12. 2019 Mikulášská na FAMU
 • 16. 12. 2019 Realizační porada KDT – TV Experiment
 • 18. 12. 2019 Schůze katedry

23. 12. 2019 - 1. 1. 2020 Zimní prázdniny 

 • 2. 1. - 14. 2. 2020 Řádné zkouškové období ZS (6 týdnů)
 • 7. 1. 2020 Přijímací řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2020/21 - I. kolo
 • 21. 1. 2020 Přijímací řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2020/21 - II. Kolo
 • 1. 2. 2020 Ukončení vkladu názvů a vedoucích VŠKP (3. bc, 2. mg.) do KOS
 • 3. 2. - 14. 2. 2020 Opravné zkouškové období ZS 
 • do 14. 2. 2020 Rozhodnutí děkana o přijetí do bakalářského studia 2020/21
 • 3. 2. 2020 Začátek zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2019/20
 • 10. 2. 2020 Schůze katedry 

17. 2. - 22. 5. 2020 L E T N Í  S E M E S T R (14 týdnů výuky) 

 • Únor - březen (TBA) 2020 Filmový akcelerátor ČT 2020 pro hraný film
 • Jaro 2020 bude upřesněn Filmový akcelerátor ČT 2020 pro dokumentární a animovaný film
 • 21. 2. 2020 Ukončení zápisů atestací za ZS 2019/20 do systému iKOS
 • 21. 2. 2020 Vyhlášení jarního kola Vnitřní soutěže FAMU - okruh 2.1 audiovize 
 • 2. 3. – 31. 3. 2020 Termín odevzdání přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2020/21
 • 2. 3. 2020 Audit KDT 2. - 5. ročník U1 (9:30 - 19:00)
 • 3. 3. 2020 Audit 1. ročníku KDT (pouze pro studenty 1. ročníku KP)
 • 5. - 14. 3. 2020 Jeden svět
 • 6. 3. 2020 Ukončení zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2018/19
 • 19. - 27. 3. 2020 Febiofest 
 • 25. - 27. 3. 2019 Slyšení jarního kola Vnitřní soutěže FAMU - okruh 2.1 audiovize
 • 25. - 28. 3. 2020 FAMUFEST
 • 31. 3. 2020 Termín pro vyúčtování a ukončení výroby oborových cvičení ze zimního semestru
 • 3. 4. 2020 Termín odevzdání přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2020/21
 • 16. - 22. 4. 2020 Finále Plzeň
 • 20. – 24. 4. 2020 Realizační porada KDT – Autorská reportáž, Autorský portrét, Bakalářský film, Filmová báseň, Absolventský film  
 • 30. 4. 2020 Termín elektronického přihlášení k jarní Státní závěrečné zkoušce bc. a mg.
 • 5. - 10. 5. 2020 Anifilm
 • 11. 5. – 15. 5. 2020 1. kolo přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21
 • 25. 5. 2020 Den otevřených dveří FAMU 
 • 25. 5. - 30. 6. 2020 Řádné zkouškové období LS 2019/20
 • 29. 5. - 6. 6. 2020 Zlín Film Festival 
 • 1. 5. – 15. 6. 2020 Termín odevzdání žádostí o ubytování v koleji 2020/21 
 • 2. 6. 2020 jarní Státní závěrečné zkoušky bakalářské 
 • 3. 6. 2020 jarní Státní závěrečné zkoušky magisterské
 • 4. 6. 2020 Klauzurní zkouška I
 • 5. 6. 2020 Klauzurní zkouška II
 • 11. - 14. 6. 2020 PONĚŠICE Katedry Produkce
 • 19. 6. 2020 Termín elektronického přihlášení k podzimní Státní závěrečné zkoušce bc. a mg.
 • 21. 6. 2020 Ukončení generování přihlášek do navazujícího mg. studia 2020/21
 • 22. 6. 2020 Termín odevzdání přihlášek do navazujícího mg. studia 2020/21 
 • 22. 6. – 26. 6. 2020 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21
 • 19. 6. 2020 - 4. 9. 2020 Lhůta zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2020/21
 • 19. 6. 2020 První termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2020/21 
 • 29. 6. 2020 Schůze katedry
 • 30. 6. 2020 Rozhodnutí děkana o přijetí do doktorského studia 2020/21 
 • 30. 6. 2020 Termín pro zahájení výroby pro cvičení letního semestru ve Studiu FAMU

1. 7. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny

 • 3. - 11. 7. 2020 KVIFF
 • 24. 7. – 2. 8. 2020 Letní filmová škola Uherské Hradiště
 • 1. 9. 2020 Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího mg. studia 2020/21 
 • 1. 9. - 11. 9. 2020 Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r. bc.) 
 • 1. 9. – 7. 9. 2020 Opravné zkouškové období LS pro 3. r. bc.
 • 1. 9. – 8. 9. 2020 (TBA) Klauzurní zkouška III 
 • 3. 9. a 10. 9. 2020 Zápis do 1. ročníku doktorského studia 2020/21
 • 4. 9. 2020 Druhý termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 2020/21
 • 4. 9. 2020 Vyúčtování jarního kola Vnitřní soutěže FAMU 2.1 audiovize
 • 1. 9. - 11. 9. 2020 (TBA) podzimní Státní závěrečné zkoušky bakalářské za akademický rok 2019/20 a přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2020/21 
 • 14. 9. – 24. 9. 2020 (TBA) podzimní Státní závěrečné zkoušky magisterské za akademický rok 2019/20
 • 11. 9. 2020 Ukončení zápisů atestací za LS do systému iKOS 
 • 25. 9. 2020 Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia 2020/21
 • 30. 9. 2020 Vyúčtování a ukončení výroby prezentovaných cvičení na klauzurní nebo státní závěrečné zkoušce v červnu

30. 9. 2020 Ukončení akademického roku 2019/20