logo FAMU
Katedra střihové skladby (KSS)

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jarní termín) do: 30.4.2020

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (podzimní termín) do: 19.6.2020