logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Animovaná tvorba

bakalářský
počet studentů: 25

Animovaná tvorba

bakalářský
počet studentů: 5

Animovaná tvorba

navazující magisterský
počet studentů: 11