logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Animovaná tvorba

bakalářský
počet studentů: 17

Animovaná tvorba

bakalářský
počet studentů: 10

Animovaná tvorba

navazující magisterský
počet studentů: 9

Animovaná tvorba

navazující magisterský
počet studentů: 0.
.