logo FAMU
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky přijetí do studia FAMU: bakalářský program, magisterský program.

  • Den otevřených dveří – uskuteční se v pátek 18. 6. 2021 10-15h online na tomto odkazu

    10-11h Alice Růžičková, Kristýna Petřinová Bohunová, Zuzana Žáčková – úvodní setkání s vedoucí katedry a sekretářkou nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení

    11-13h Honza Šípek – setkání s vedoucím 1. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím

    13-15h Martin Mareček – setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím

Přijímací řízení do bakalářského studia

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Do 1. 12. 2021 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Do 1. 9. 2021 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

 


.
.