logo FAMU
Katedra produkce (KP)

Katedra produkce
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:
BcA. Jakub Přikryl
Tel.: +420 234 244 335
E-mail: jakub.prikryl@famu.cz.
.