logo FAMU
Katedra produkce (KP)

18. 1. - 26. 2. 2021

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

15. 2. - 26. 2. 2021

OPRAVNÉ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

1. 3. - 6. 6. 2021

LETNÍ SEMESTR

7. 6. - 11. 7. 2021

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

12. 7. - 31. 8. 2021

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 9. - 10. 9. 2021

OPRAVNÉ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

30. 9. 2021

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

26. 4. 2021                       Realizační porady KR „Absolventský film“
28. 4. - 2. 5. 2021             FAMUFEST
30. 4. 2021                       Přihlášky k letním závěrečným zkouškám
1. 5. - 15. 6. 2021             Přihlášky na kolej HRADEBNÍ
3. 5. 2021                         Realizační porady KR „Bakalářský film“
4. 5. 2021                         Přijímací řízení do bakaláře 1. kolo
6. 5. 2021                         Odevzdání VŠKP k letnímu termínu bakalářských zkoušek
10. 5. 2021                       Odevzdání VŠKP k letnímu termínu magisterských zkoušek
10. 5. 2021                       Schůze KP
24. - 26. 5. 2021               Přijímací řízení do bakaláře 2. kolo
24. 5. - 6. 6. 2021             LETNÍ SEMESTR (bezkontaktní)
28. 5. - 1. 6. 2021             Zlín Film Festival
7. – 8. 6. 2021                  Státní závěrečné bakalářské zkoušky
9. – 10. 6. 2021                Státní závěrečné magisterské zkoušky
1. 6. - 10. 9. 2021             Zápis do vyšších ročníků
18. 6. 2021                       Přihlášky k podzimní státním závěrečným zkouškám
23. 7. - 30. 7. 2021           Letní Filmová Škola (LFŠ)
1. 8. - 13. 8. 2021             Přihlášky do MA studia
13. 8. 2021                       Odevzdání VŠKP k podzimnímu termínu bakalářských zkoušek
20. 8. 2021                       Odevzdání VŠKP k podzimnímu termínu magisterských zkoušek
20. – 28. 8. 2021              KVIFF
23. 8. 2021                       Odevzdání prací pro přijímací řízení do MA
1. 9. - 7. 9. 2021               Opravné zkouškové období (pro 3. ročník)
1. 9. - 10. 9. 2021             Opravné zkouškové období (mimo 3. ročník)
9. – 15. 9. 2021                Zlín Film Festival
13. - 15. 9. 2021               Státní závěrečné bakalářské zkoušky
16. 9. 2021                       Klauzurní zkouška 2. ročník bakaláře
16. 9. 2021                       Klauzurní zkouška 1. ročník magistra
17. 9. 2021                       Klauzurní zkouška 1. ročník bakaláře
17. – 24. 9. 2021              Febiofest
20. - 22. 9. 2021              Státní závěrečné magisterské zkoušky
23. 9. 2021                      Přijímací řízení do magistra
29. 9. 2021                      Zápis do magisterského studia
30. 9. 2021                      KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

 

 


.
.