logo FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

TERMÍNY LÉTO

Datum uzávěrky: 30. 4. 2021

Termín odevzdání ZP: 6. 5. 2021

Splnění podmínek do: 4. 6. 2021

Datum SZZ: 7. - 8. 6. 2021

 

TERMÍNY PODZIM

Datum uzávěrky: 18. 6. 2021

Termín odevzdání ZP: 13. 8. 2021

Splnění podmínek do: 7. 9. 2021

Datum SZZ: 13. - 15. 9. 2021

 


Součásti SZZ a jejich obsah

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. VŠKP se skládá ze dvou písemných prací. V teoretické i praktické bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti filmové produkce a distribuce, televizní produkce a nových médií a práva. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší.  

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU a skládá ze dvou písemných prací:

  1. Teoretická písemná práce - bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši a případnou reflexi se směřováním k jasnému cíli práce
  2. Praktická písemná práce - zpracování literárního scénáře do technického scénáře, scénosledu, výrobního plánu, natáčecího plánu, rozpočtu, včetně realizační úvahy

Obě práce mají vlastní vedoucí práce i oponenty. Teoretická písemná práce a praktická písemná práce na sebe z pravidla nenavazují.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

  • Obhajoba teoretické písemné práce (bakalářská práce)
  • Obhajoba praktické písemné práce (absolventský výkon)

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

  • Teoretická ústní zkouška
  • Obhajoba závěrečných prací (viz výše)

TERMÍNY LÉTO

Datum uzávěrky: 30. 4. 2021

Termín odevzdání ZP: 10. 5. 2021

Splnění podmínek do: 4. 6. 2021

Datum SZZ: 9. - 10. 6. 2021

TERMÍNY PODZIM

Datum uzávěrky: 18. 6. 2021

Termín odevzdání ZP: 20. 8. 2021

Splnění podmínek do: 7. 9. 2021

Datum SZZ: 20. - 22. 9. 2021

 


Součásti SZZ a jejich obsah

TBA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

  • TBA
  • TBA

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

  • Teoretická ústní zkouška
  • Obhajoba závěrečné práce (viz výše)

.
.