logo FAMU
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

Katedra scenáristiky a dramaturgie
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Lenka Petrová
+420 234 244 354
lenka.petrova@famu.cz

 .
.