logo FAMU

Střihová skladba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností i s ohledem na nové technologie. Učí je využívat analytické metody interpretace audiovizuálních děl i v rozpracovaném stádiu a schopnosti názory prezentovat a argumentačně obhajovat. Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.

Cíle studia

Magisterské studium je určeno zejména vynikajícím absolventům bakalářského studia. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU ovládá pokročilé technologie v oboru, na vysoké úrovni gramatiku a estetiku audiovizuálních výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a je schopen jejich kreativního technického i tvůrčího využití. Má široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech včetně širšího kulturního rozhledu. Je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru.

Profil absolventa

Absolvent je schopen zastávat zejména pozici hlavního střihače ve spolupráci s režisérem, a to v oblasti filmu i televize.

Obecné informace o přijímacím řízení

U přijímacího řízení jsou talentové předpoklady uchazeče hodnoceny na základě předložených autorských filmových prací, na nichž uchazeč demonstruje své tvůrčí kvality jakožto autora střihové skladby, a bakalářské teoretické práce nebo teoretické práce odpovídajícího rozsahu a úrovně. Předpokladem přijetí do magisterského studia je rovněž uchazečova schopnost předvídavě organizovat jeho průběh a cíl, která je posuzována na základě předloženého projektu magisterského studia.


Garant

doc. Mgr. Ivo TRAJKOV

Docent - vedoucí katedry

E-mail: ivo.trajkov@famu.cz
Telefon: 234 244 368

Pracoviště: Katedra střihové skladby
Detail osoby


.
.