logo FAMU

Zvuková tvorba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterské studium oboru Zvuková tvorba navazuje na bakalářské studium tohoto oboru, zaměřené na univerzální přípravu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Magisterské studium umožňuje užší specializaci na tvorbu audiovizuální. Student získává komplex profesních vědomostí a dovedností širokou inspirační základnu pro vlastní uměleckou práci sound designera ve filmu a televizi.

Profil absolventa

Magisterské studium umožňuje profesní specializaci na tvorbu audiovizuální nebo na zvukovou režii hudební nahrávky. Absolvent magisterského studia je schopen zastávat v praxi špičkové funkce a zvládat vrcholné umělecké projekty. Je všestranně připraven na výkon zvukového řemesla v samostatných a vedoucích pozicích zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby absolventi dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby. Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně se zapojit do týmové spolupráce, kde v rámci zvukové tvorby zaujímá samostatnou a vedoucí pozici, zejména s filmovým a televizním štábem, na pokročilé úrovni ovládá technologie zvukové postprodukce, je ve své práci schopen pružně reagovat na aktuální rozvoj zvukových technologií.

Obecné informace o přijímacím řízení

U magisterských zkoušek je požadována teoretické znalosti z oblasti umělecké i technické problematiky na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby FAMU a muzikální erudovanost, která se ověřuje hrou na hudební nástroj. Uchazeč o magisterské studium předkládá rovněž Projekt pro magisterské studium, v němž sumarizuje dosavadní tvůrčí směřování a explikuje záměry pro magisterské studium.


Garant

prof. Mgr. Jakub KUDLÁČ

Profesor

E-mail: jakub.kudlac@famu.cz
Telefon: 234 244 342

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby
Detail osoby


.
.